صفحه اول     | خبر    رويداد    فيلم     مرکز     اکران سينماهاي تهران      سالن    روزشمار    تلويزيون

 

سه شنبه   29 ارديبهشت 1383،    18 مي 2004


خبر > خبرهاي داخلي   خبرهاي خارجي

خبرهاي داخلي روز  3 ارديبهشت 1383


فيلم سينمايي مردمان نازنين در شبكه اول سيما

فيلم سينمايي مردمان نازنين باموضوع برخورد صرب‌ها با مسلمانان بوسنيايي و مقايسه آن بارفتار مردم انگليس بامهاجران يوگسلاوي پنجشنبه از شبكه اول سيما پخشمي‌شود.
اين فيلم كه محصول سال 1999 كشور انگلستاناست بهطور موازي بهنقلهمزمان چند روايت متفاوت دررابطه با آدم‌هاي مختلف مي‌پردازد كهالبتههمگيهمزمان دريك شهردرحال زندگي هستند. در واقع جاسمين ديزدار باتلفيق خطوط متنوع داستانياين فيلم كه از عشق، جدايي، نفرت، فسادو... مي‌گويند درقالب يك فيلم بهطور هنرمندان برش‌هايي از زندگي عادي و روزمره مردم يك شهررا بهنمايش مي‌گذارد و از خلال آن بهنتايج نوع‌دوستانه‌اينيزمي‌رسد.
امتياز مهماين فيلم حركت مداوماما حسابشده دوربين درميان شخصيت‌هااست. بهگونه‌اي كه درعين تغيير مستمر، فضاي داستاني فيلم بههيچ وجه چندپاره و ناهمگون بهنظر نمي‌رسد. اين فيلم نگاهي جامع بهفاجعه جنگ داخلي يوگسلاوي ندارد. بلكه حذف اغراقآميز گروهي از طرفين دعوا يعني مسلمانان بوسنيايياست كه قربانيان اصلي نسلكشياين فاجعه محسوب مي‌شوند. درعين حال فيلم سينمايي مردمان نازنين سعي دارد بانگاهي كالبدشكافانه موضوع مهاجرت ساكنان يوگسلاوي سابق به انگلستان و برخورد مردماين كشور بامهاجران يوگسلاورا نشان دهد.اين فيلم كه درهفدهمين جشنواره بين‌المللي فيلم فجر بهنمايش درآمده استاين هفته درقالب برنامه سينما يك و درساعت 22 بر روي آنتنمي‌رود.

نظر شما درباره خبر

عالي     خوب     متوسط     ضعيف

خبرهاي مهم يک هفته اخير                 خبرهاي مهم                 خبرهاي ماندني


????? ???

 فيلم روز

فيلم هاي  خارجي
آمار فروش

 
 
  صفحه اول     | خبر    رويداد    فيلم     مرکز     اکران سينماهاي تهران      سالن    روزشمار    تلويزيون

معرفي ما - دعوت به همکاري - تماس با ما - راهنماي پايگاه

بازگشت به بالا

استفاده از مطالب پايگاه، با ذکر منبع بلا مانع است

درياي نور، پايگاه اينترنتي سينماي ايران و جهان                       1383 - 1380   (2004 - 2001)