صفحه اول     | خبر    رويداد    فيلم     مرکز     اکران سينماهاي تهران      سالن    روزشمار    تلويزيون

 

چهار شنبه   13 خرداد 1383،    2 ژوئن 2004


خبر > خبرهاي داخلي   خبرهاي خارجي

خبرهاي داخلي روز  3 ارديبهشت 1383


محل برگزاري جشنواره يادگار تغيير کرد

بانزديکشدن بهزمان برگزاري سومين جشنواره فيلمهاي مستند يادگار محل برگزاري اين جشنواره در تهران تعيينشد.
بر اساس اعلام ستاد خبري سومين جشنواره فيلمهاي مستند يادگار، مجموعهفرهنگي هنري تهران با3 سالن سينمايي ايران درايام برپايي جشنواره يادگار پذيرايي علاقهمندان سينما خواهدبود. درايام برگزاري سومين جشنواره يادگار همزمان باتهران دو شهر شيراز و کرمانشاه نيز فيلمهاياين جشنوارهرا براي علاقهمندان بهنمايش خواهندگذاشت. درشهر ونکوور کانادانيز سينما تکاين شهرآثار بخش مسابقه جشنواره يادگارراهمزمان با 3 شهريادشده کشور بهنمايشميگذارد.
سومين جشنواره فيلمهاي مستند يادگار از 28 ارديبهشت تا 4 خرداد به همت مرکز گسترش سينماي مستند و تجربي، سازمان ميراثفرهنگي، وزارت کشور، شبکه اول سيما، معاونت سينمايي وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي، شهرداري تهران و انجمن سينماي جوانانايران برگزار خواهدشد. پيش ازاين جشنواره فيلم مستند يادگار در سينما تک موزه هنرهاي معاصر و سالن سينماي موزهفرش برگزارميشد.
آثارراهيافته به بخش مسابقه فيلمهاي بلند سينمايي و مستند جشنوارهفرهنگايران زميننيز از 18 تا 26 اديبهشت در مجموعهفرهنگي تهران بهروي پرده خواهدرفت.

نظر شما درباره خبر

عالي     خوب     متوسط     ضعيف

خبرهاي مهم يک هفته اخير                 خبرهاي مهم                 خبرهاي ماندني


خبرهايداخلي روز (  9 خرداد 1383 )


????

 فيلم روز

فيلم هاي  خارجي
آمار فروش

 
 
  صفحه اول     | خبر    رويداد    فيلم     مرکز     اکران سينماهاي تهران      سالن    روزشمار    تلويزيون

معرفي ما - دعوت به همکاري - تماس با ما - راهنماي پايگاه

بازگشت به بالا

استفاده از مطالب پايگاه، با ذکر منبع بلا مانع است

درياي نور، پايگاه اينترنتي سينماي ايران و جهان                       1383 - 1380   (2004 - 2001)