صفحه اول     | خبر    رويداد    فيلم     مرکز     اکران سينماهاي تهران      سالن    روزشمار    تلويزيون

 

چهار شنبه   13 خرداد 1383،    2 ژوئن 2004


خبر > خبرهاي داخلي   خبرهاي خارجي

خبرهاي داخلي روز  3 ارديبهشت 1383


داوران نو جوان ايراني به جشنواره جيفوني معرفي مي شوند

امور بينالمللي بنياد سينمايي فارابي داوران کودک و نوجوانايرانيرا پس از انتخاب به جشنواره جيفوني معرفيميکند.
بر اساس اعلام روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي، امور بينالمللياين بنياد براي انتخاب داوران جشنواره فيلم کودک و نوجوان که هرساله در جنوبايتاليا برگزار ميشودفراخوان عمومياعلامکردهاست. بر اساساينفراخوان، متولدين 11 مرداد 1368 تا 11 دي 1370 ميتوانند باارائه يک معرفي نامه بهقلم خود باحداکثر 15 خط بهزبان انگليسي و يک مطلب درمورد فيلميکه دوست دارند باحداکثر 15 خط، خودرا نامزد داوري درجشنوارهکنند. کودکان و نوجوانان علاقهمند ميتوانند دو نوشته خودراهمراه نسخهاي ازشناسنامه حداکثر تا تاريخ 10 ارديبهشت 1383 بهنشاني تهران، خيابان 30 تير، شماره 75، کد پستي 11356 بنياد سينمايي فارابي، امور بينالمللي ارسالکنند. روي پاکت عبارت براي شرکت درجشنواره فيلم جيفوني ذکرشود.
مهرناز رحيمي ، فرشته عباسي، بهرام خردمند و نامي رخگر داوران اعزامي ايران درجشنواره سال گذشتهبودند. نوجوانان علاقهمند پس از برگزاري آزمونهاي متوالي از ميان داوطلبان واجد شرايط براي حضور درميان داوران جشنواره يادشده برگزيدهشده و از سوي بنياد سينمايي فارابي بهاين جشنواره که از 28 تير تا 4 مرداد درشهر جيفوني ايتاليا برگزار ميشود اعزام خواهندشد.

نظر شما درباره خبر

عالي     خوب     متوسط     ضعيف

خبرهاي مهم يک هفته اخير                 خبرهاي مهم                 خبرهاي ماندني


خبرهايداخلي روز (  9 خرداد 1383 )


???? ???? ?????

 فيلم روز

فيلم هاي  خارجي
آمار فروش

 
 
  صفحه اول     | خبر    رويداد    فيلم     مرکز     اکران سينماهاي تهران      سالن    روزشمار    تلويزيون

معرفي ما - دعوت به همکاري - تماس با ما - راهنماي پايگاه

بازگشت به بالا

استفاده از مطالب پايگاه، با ذکر منبع بلا مانع است

درياي نور، پايگاه اينترنتي سينماي ايران و جهان                       1383 - 1380   (2004 - 2001)