صفحه اول     | خبر    رويداد    فيلم     مرکز     اکران سينماهاي تهران      سالن    روزشمار    تلويزيون

 

جمعه   5 تير 1383،    25 ژوئن 2004


خبر > خبرهاي داخلي   خبرهاي خارجي

خبرهاي خارجي روز  3 ارديبهشت 1383


همکاري مجدد بن کينگزلي و استيون اسپيلبرگ

استيون اسپيلبرگ و بنکينگزلي پس ازتجربههمکاري درفيلم فهرست شيندلربارديگر بايکديگر تشريک مساعيميکنند.
هنوزناميبراي طرح جديد آنها اعلام نشدهاما خبرها حاکي ازايناست کهاين اثر براساس يک داستان واقعي حيرتانگيز جلو دوربين ميرود. اريک روث فيلمنامهنويس آثارمطرحي چون فارست گامپ و افشاگر نگارش فيلمنامه اين اثررا برعهدهدارد. محوراين فيلم، شرح حال گروهي از فلسطينيها دردوران المپيک مونيخ درسال 1972است.اين درشرايطياست که جزييات بيشتر پيراموناين اثر و طرح کلي آن هنوزافشا نشدهاست.
اين طرح درماه ژوئن جلو دوربين ميرود و عوامل فيلمسازي درحالحاضر درحال بازديد ازلوکيشنهاي اروپا هستند. مستند اسکاري يک روزدرسپتامبر وقايع المپيک مونيخرا درسال 1972 بهتصوير ميکشد. از آنجايي که هيچکدام از فيلم هاي اسپيلبرگ بدون جهتگيري خاص سياسي نيست بايد منتظر ماند و ديد که آيا حق مطلبرا نسبت بهاینرويداد ادا ميکند و يا شرح حال تحريفشدهايرا ارايهميدهد.

نظر شما درباره خبر

عالي     خوب     متوسط     ضعيف

خبرهاي مهم يک هفته اخير                 خبرهاي مهم                 خبرهاي ماندني????

 فيلم روز

فيلم هاي  خارجي
آمار فروش

 
 
  صفحه اول     | خبر    رويداد    فيلم     مرکز     اکران سينماهاي تهران      سالن    روزشمار    تلويزيون

معرفي ما - دعوت به همکاري - تماس با ما - راهنماي پايگاه

بازگشت به بالا

استفاده از مطالب پايگاه، با ذکر منبع بلا مانع است

درياي نور، پايگاه اينترنتي سينماي ايران و جهان                       1383 - 1380   (2004 - 2001)