صفحه اول     | خبر    رويداد    فيلم     مرکز     اکران سينماهاي تهران      سالن    روزشمار    تلويزيون

 

چهار شنبه   13 خرداد 1383،    2 ژوئن 2004


خبر > خبرهاي داخلي   خبرهاي خارجي

خبرهاي خارجي روز  3 ارديبهشت 1383


غو ل سبز رنگ دنياي سينما در جشنواره بين المللي فيلم کن

قسمت دوم انيميشن موفق شرک دربخش رقابتهاي جشنواره بينالمللي فيلم کن حضوردارد.
اين انيميشن دربخش رقابتهاي جشنواره کن حضوردارد و براي کسب تنديس نخل طلا بهمبارزه ميپردازد. از ديگر فيلمهاياين بخش ميتوان بهفيلم انگليسي زندگي بهکارگرداني پيتر سلرز و فارنهايت 11 / 9 ساخته مايکل مور اشارهکرد. کوئنتين تارانتينو بهعنوان داور دراینرويداد هنري بهفعاليت ميپردازد. جشنواره بينالمللي فيلم کن درروز12 مي(23 ارديبهشت) بانمايش فيلم تربيت بد بهکارگرداني پدرو آلمودوار آغازبهکار ميکند و در روز 23 مي(3 خرداد) بهکارخود پايانميدهد.
قسمت نخست فيلم شرک اولين انيميشنيبود که درسال 1953 دربخش رقابتهاي جشنواره کن حاضرشد.

نظر شما درباره خبر

عالي     خوب     متوسط     ضعيف

خبرهاي مهم يک هفته اخير                 خبرهاي مهم                 خبرهاي ماندني????? ???? ????? ???

 فيلم روز

فيلم هاي  خارجي
آمار فروش

 
 
  صفحه اول     | خبر    رويداد    فيلم     مرکز     اکران سينماهاي تهران      سالن    روزشمار    تلويزيون

معرفي ما - دعوت به همکاري - تماس با ما - راهنماي پايگاه

بازگشت به بالا

استفاده از مطالب پايگاه، با ذکر منبع بلا مانع است

درياي نور، پايگاه اينترنتي سينماي ايران و جهان                       1383 - 1380   (2004 - 2001)